Min forespørgsel
Indkøbskurv
Select Store
Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem OutdoorDesign / NordicOutdoorDesign (herefter OD) og køber.

 

Firmaets adresse og kontaktoplysninger (ejeroplysninger)

OutdoorDesign ApS / NordicOutdoorDesign
Administration, lager og produktion
Østerbro 4 (rampe 21)
DK-5690 Tommerup
Denmark

Tlf: 50 56 97 63
E-mail: info@outdoordesign.dk

CVR-nummer: 38749781

Priser og tilbud

OD´s priser fremgår af brochure og hjemmeside eller ved forespørgsel per mail eller telefon.

Hvor ikke andet er aftalt, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er OutdoorDesign i hænde senest 3 uger efter tilbudsdatoen. Alle tilbud er først bindende efter OD's fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt sortiments- og konstruktionsændringer.

Levering

OutdoorDesign leverer i hele Danmark, Grønland og Færøerne samt i Tyskland, Norge og Sverige. OD leverer også til andre lande efter aftale.

De estimerede leveringstider fremgår i forbindelse med de enkelte produkter på hjemmesiden og nedenfor:

  • Lagervarer: 1-4 arbejdsdage
  • Lagervarer (monteret efter ordre): 5-14 arbejdsdage
  • Produktionsvarer (ikke på lager): 7-14 arbejdsdage
  • Skaffevarer: 1-8 uger

De opgivne leveringstider er vejledende og overholdes, så vidt det er muligt. Såfremt en levering skulle blive forsinket, så tilstræber OutdoorDesign at meddele dette via mail. Køber har i den forbindelse ikke ret til at afbestille ordren.

Enhver ordre er modtaget under forbehold for force majeure, såsom strejke, lock-out, krig, uroligheder, brand, import- eller eksportforbud, transportproblemer eller forsinkelse fra leverancer fra underleverandører.

Ved forsinkelse fra købers side er OD berettiget til at fakturere ordren.

Aflæsning

Hvor ikke andet er aftalt, leveres ordren ved skellet på købers adresse. Det er kundens ansvar, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej.

Levering finder sted mellem kl. 7 og 16.
Køber skal ved levering - og inden der kvitteres for modtagelsen - kontrollere antal og at varerne ubeskadiget stand.
Er der skader på varerne eller svarer antallet ikke til bestillingen, skal køber meddele dette skriftligt til vognmanden. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer, som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser.

Fragtpriser

Der er fri fragt på ordrer over 50.000 kr.

Fragtklasse Pris i kr. Specifikation
1 190 Pakke
2 490 Palle
3 790 Palle med langt god
4 1.200 Stort gods / oversize

Ovenstående fragtpriser er eksklusive moms. Priserne er gældende for levering i hele Danmark.
Der kan forekomme et tillæg for levering udenfor Danmark samt til Bornholm, ikke brofaste øer samt Grønland og Færøerne. Tillægget vil blive oplyst på forhånd i forbindelse med ordreekspeditionen.

Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse særskilt. Med mindre andet er aftalt, tager OD ikke paller og pallerammer retur.

Betaling

OutdoorDesign ApS benytter NETS, som er en af de mest anerkendte løsninger.

Der kan betales med:

  • Dankort/VISA Dankort/Mastercard
  • Mobilepay
  • Bankoverførsel
  • EAN

Købsbeløbet hæves, når ordren afsendes og dermed færdigekspederes i økonomisystemet.

Ved EAN-fakturering oplyses EAN-nummeret ved bestilling.
Så snart varerne er afsendt, sendes en faktura på PDF.

Ved almindelige køb er betalingsfristen 14 dage netto.
Ved overskridelse af forfaldstidspunktet for betalingen pålægges den samlede ordresum 2 procent per påbegyndt måned samt et administrationsgebyr på kr. 100,- per rykker.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt skriftligt.

Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er OD ikke forpligtiget til yderligere levering.

Hvis OutdoorDesign forgæves har sendt 3 rykkerbreve til køber, overgives sagen uden varsel til inkasso. Køber er forpligtiget til at betale de fulde inkassoomkostninger.

Bank oplysninger
Bank: Danske Bank
Reg.nr: 3409
Kontonummer: 0012315910
IBAN: DK7430000012315910
SWIFT/BIC: DABADKKK

Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Ejendomsretten til varer eller dele deraf tilkommer OD, indtil alle beløb i henhold til denne aftale er fuldt betalt af køber.

OD er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for OD´s samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

Ved visse ordrer eller større køb kan OD kræve, at kunden forudbetaler 30% af købesummen. Varerne vil blive sat i ordre, når betalingen er registreret på OD's bankkonto. Medmindre andet er skriftligt aftalt, forfalder de resterende 70% til betaling senest 14 dage efter levering.

Af betryggende årsager anvendes i stigende grad forudbetaling.

Annullering og ændring af ordrer

Efter OutdoorDesign har fremsendt en ordrebekræftelse til køber, har køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

Vælger køber alligevel at annullere ordren, er køber forpligtet til at erstatte den mistede fortjeneste.

Fortrydelses- og returret

B2B salg er ikke omfattet af fortrydelses- og returret.

Private, B2C, har altid 14 dages returret ved køb af lagervarer.
Returnering af varer skal ske i oprindelig stand og original ubeskadiget emballage, idet OD i modsat fald er berettiget til at afvise returneringen.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til oplyst konto indenfor 14 dage. Omkostninger til returnering skal kunden selv afholde.

Der er ikke fortrydelses- og returret på varer, der er samlet, bestilt eller produceret specielt til kunden.

Såfremt en ordre ikke kan effektueres - eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes - forbeholder OD sig retten til at annullere ordren.

Ekstern montage (opsætning) af produkter

Medmindre andet er aftalt, er arbejdet eksklusive tilslutning til kloak, reetablering af terræn, tilslutning til el og omlægning af kabler, bortkørsel af overskudsjord og opgravede materialer, gravetilladelse/oplysninger, beskæring af træer og buske, mv.

Der skal ligeledes være adgang for bil og minimal gåafstand (max. 10 meter) til installationsstedet. Området skal være ryddet for bevoksning og klar til montage. Montagearealets overflade skal være vandret, jævn og fast belagt med fliser eller asfalt. Det skal ligeledes være én samlet montage, der ikke deles op i flere etaper.
Der tages forbehold for skjulte forhindringer som kabler mv. der hindrer montage. Reetablering bør foretages straks af hensyn til sikkerhed.

Fejl, mangler og reklamation

Reklamationsretten gælder for fejl, der var på varen ved modtagelsen samt fejl der kan henledes til fabrikationsfejl. Reklamation skal fremsættes senest 8 dage efter modtagelsen af varen. En reklamation skal fremsættes skriftligt og indeholde en beskrivelse af fejlen samt billede dokumentation.
Outdoordesigns kundeservice kan kontaktes på tlf. 5056 9763 eller mail: info@outdoordesign.dk

OutdoorDesign har ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor der forekommer unormalt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montage, ødelæggelse af overflader eller fejl efter reparation udført af andre eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Ligeledes er omkostninger til montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

OutdoorDesigns afhjælpningspligt er begrænset til OD's valg enten at foretage reparation, om-levering eller at meddele et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende.

Hvis en vare, der er returneret som garantireparation intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 400 ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

Der ydes 12 måneders reklamationsret og der opnås ikke ny reklamationsret ved reklamation eller ombytning.

Produktinformation

Produktinformationer, billeder, illustrationer og oplysninger er kun af vejledende karakter. OD's oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet. OD er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet eller såfremt ændringen ikke påvirker kvaliteten eller ydelse i væsentlig grad.

Forbehold

Varmgalvaniserede overflader, der er lakeret, kan fremstå med mindre struktur i overfladen, hvilket ikke skyldes dårlig kvalitet eller fejl. Det er alene et udtryk for at zinklaget i galvaniseringen er gået i forbindelse med stålet og dermed fører til en ujævn overflade.

Træ er et levende/natur materiale, som arbejder afhængig af vind og vejr, hvilket kan medføre revner, buer og sprækker. Eftersom revner, buer og sprækker ikke påvirker styrken, er forandringerne ikke reklamationsberettigede.

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at malingen på grille, bålfade, bålgrille og bålsteder, som følge af brug over tid, vil brænde af (skalle af) og der vil opstå rust på overfladen. Dette betragtes som almindelig slitage.

I forbindelse med transporten af vare kan der opstå slidmærker på varens maling. Disse slidskader er uden betydning for produktets funktionalitet og betragtes ligeledes som almindelig slitage.

Produktansvar

OD er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

OD har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer i henhold til gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager OD sig intet produktansvar og kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, skade på opbevarede varer, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

Ansvarsbegrænsning

OD er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte.

Erstatningskrav kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand og OD påtager sig ikke noget ansvar, ud over hvad der fremgår af nævnte betingelser. OD kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

OD påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Ud over forbehold for trykfejl i både priser og varebeskrivelser samt moms- og afgiftsændringer, tages forbehold for mellemsalg og midlertidigt udgåede varer.

Tvister

OD´s Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for købers købs- og leveringsbetingelser.

Alle tvister skal afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten finder sted i Odense, Danmark, og processproget er dansk.

Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer på OD´s hjemmeside tilhører OD og er beskyttet af ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden OD's skriftlige tilladelse.